Behövs ett skiljetecken som markerar ironi?

Resultat