Vet du vad de svenska orden betyder? (Kviss #87)

Testa din ordförståelse i veckans kviss!

Starta kviss