Vet du vad de färöiska orden betyder? (Kviss #145)

Testa dina kunskaper i färöiska!

Starta kviss