Vad betyder orden? (Kviss #158)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss