Vad betyder dessa tolv svenska ord? (Kviss #137)

Testa vilka ord som du känner till!

Starta kviss