Vad betyder de svenska orden? (Kviss #167)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss