Vad betyder de svenska orden? (Kviss #123)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss