Vad betyder de isländska orden? (Kviss #5)

Här möter du tio isländska ord. Kan du lista ut vad de betyder?

Starta kviss