Vad betyder de isländska orden? (Kviss #138)

Kan du lista ut vad dessa tolv isländska ord betyder?

Starta kviss