Testa ordkunskapen! (Kviss #133)

Har du koll på dessa tolv svenska ord?

Starta kviss