Testa ordkunskapen! (Kviss #119)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss