Testa ditt ordförråd! (Kviss #178)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss