Testa ditt ordförråd! (Kviss #156)

Har du koll på dessa tolv svenska ord?

Starta kviss