Testa ditt ordförråd! (Kviss #107)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss