Testa dina ordkunskaper! (Kviss #110)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss