Testa din ordkunskap! (Kviss #96)

Har du koll på vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss