Testa din ordkunskap! (Kviss #199)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Starta kviss