Testa din ordkunskap! (Kviss #124)

Har du koll på de här tolv svenska orden?

Starta kviss