Testa din ordkunskap! (Kviss #115)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss