Testa din ordförståelse! (Kviss #90)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss