Testa din ordförståelse! (Kviss #85)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss