Testa din ordförståelse! (Kviss #71)

Vet du vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss