Dragkamp om kaffekopparna på jobbet? Nu går det att hålla ordning i fikarummet. Uppfinningen heter Textspresso, och använder ätligt bläck för att skriva på kaffeskummet.

Bakverk och godis med personliga budskap har funnits i många år. Skickliga kaffemakare kan visserligen göra figurer av skummet, men än så länge har de eventuella budskap som förmedlas genom kaffekoppen främst varit symboliska.

Företaget Zipwhip i Seattle har ändrat på detta. De har utrustat en espressomaskin med en skrivare som använder ätligt bläck. Apparaten kan både skicka och ta emot sms, och den kan dessutom skriva ut dessa meddelanden i skummet.

Den som vill vara säker på att inte en efterlängtad kaffekopp faller i en kollegas händer beställer styrketåren genom sms. Textspressotekniken gör att skummet exempelvis kan förses med beställarens namn eller telefonnummer, och därmed minska risken för att kaffet hamnar i fel strupe.

Anders

0 kommentarer

I många länder är det förbjudet att köra bil och samtidigt tala i mobiltelefonen utan handsfree. I Fort Lee i amerikanska New Jersey har myndigheterna gått ett steg längre. Den som messar samtidigt som hen går över gatan riskerar böter på 85 dollar. Syftet med polisens nya taktik är att minska antalet olyckor.

Att ha ögonen på mobiltelefonen och samtidigt ge sig ut i trafiken kan vara farligt. En studie utförd vid Stony Brook university i New York visar enligt ABC att sannolikheten för att den som messar plötsligt ska ändra riktning är 61 procent större än hos en fotgängare som är uppmärksam på trafiken. Att skriva sms visade sig även utgöra en större distraktion än att tala i telefon.

För att förebygga olyckor där messande gångtrafikanter kolliderar med bilister vid övergångsställen började polisen i Fort Lee i mars att utfärda böter för den som vårdslöst korsar gatan. Enbart under de två första månaderna bötfälldes 117 personer, berättar The Record.

Polischefen Thomas Ripoli säger till ABC att messandet är en trafiksäkerhetsrisk. Han blir ofta vittne till hur fotgängare som är upptagna med mobiltelefonen inte stannar för rött ljus utan går rakt ut i gatan.

Det är dock inte bara i trafiken som messandet kan orsaka olyckor. Förra året föll en kvinna i en fontän i ett köpcentrum i Pennsylvania sedan hon haft koncentrationen på mobiltelefonen i stället för omgivningen. Övervakningskameror fångade händelsen. Kvinnan valde senare att stämma de ordningsvakter som skrattade åt henne.

Anders

0 kommentarer

Sannolikheten att få ett sanningsenligt svar på en känslig fråga ökar om frågan ställs genom sms i stället för samtal. Messandet minskar benägenheten att framställa sig själv så positivt som möjligt. Det anser forskare i psykologi vid University of Michigan.

När forskarna påbörjade arbetet med studien hade de snarare förväntat sig det motsatta resultatet. En teori var att det faktum att sms-konversationer sparas i telefonen skulle leda till fler förskönande svar. I stället blev det tvärtom.

De 600 amerikaner som deltog i studien fick svara på frågor genom sms och telefonsamtal. På frågor av känslig natur, som hur många rejäla krogrundor personen gjort den senaste månaden, fick forskarna fler ärliga svar när intervjun gjordes genom textmeddelanden.

Att ställa frågor genom sms gav också mer exakta svar. På frågor som hur många låtar någon har i sin mobil eller hur ofta någon varit på bio tenderar de personer som intervjuas i ett samtal att avrunda sina svar och leverera dem snabbt. När samma frågor ställdes med sms tog svaren något längre tid men var också mer precisa.

Sms-svararna tänkte i regel igenom svaret mer noggrant medan de intervjuade svarade snabbt och mindre exakt för att tillfredsställa intervjuaren och undvika tystnad. Detta gällde även i stressade situationer. Även i närvaron av andra personer och fast den tillfrågade sysslade med annat samtidigt resulterade sms-frågorna i mer genomtänkta och korrekta svar.

Anders

3 kommentarer

Gunna korrigerades till gunman. Sms:et skickades dessutom till fel mottagare. Polisen fick ta del av meddelandet "gunman be at west hall today" och stängde skolan i West Hall i Georgia i flera timmar innan det visade sig att det var mobiltelefonens autokorrigering som förvandlat budskapet från vardagligt till hotfullt, skriver Gainesville Times.

Att de funktioner som gör det möjligt att skriva snabbt med mobiltelefonen också kan spela användaren ett spratt är ingen nyhet. Den som på en Iphone exempelvis vill skriva passexpedition kan i all vänlighet få förslaget passé pedofil. Den som söker efter gatskyltar kan få frågan om det egentligen var gatslynor som åsyftades.

I Georgia utlöste autokorrigering nyligen ett storlarm hos polisen. Skolor i West Hall stängdes sedan ett sms tolkats som en varning om en nära förestående skolskjutning.

Den misstänkte gevärsmannen visade sig dock vara en person som skickat ett sms till fel mottagare, där ordet gunna korrigerats till gunman. Mottagaren tipsade i sin tur polisen. Bara tre dagar innan hade en skytt dödat tre personer i en skola i Ohio. Polisen valde därför av säkerhetsskäl att stänga skolan.

Polisen Stephen Wilbanks säger till Gaineswille Times att det var en serie av udda omständigheter som ledde fram till åtgärden, men att den person som rapporterade det hotfulla sms:et agerade föredömligt.

Här kan du läsa en artikel om hur T9 fungerar från Språktidningen 3/2007.

Anders

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - sms-språk