Småord får samtalen att flyta smidigare även på nätet. Men i chattar används diskurspartiklar på andra sätt än i samtal öga mot öga. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Diskurspartiklar fungerar som smörjmedel i samtal. Det handlar om ord som ba, typ, ju och liksom som inte är nödvändiga för att föra fram ett visst budskap, men som hjälper till att signalera hur budskapet ska tolkas. I en mening som Hon är typ fett rik visar typ att det, till skillnad från Hon är fett rik, finns en viss osäkerhet i påståendet.

Helena Nilsson har undersökt hur diskurspartiklarna ja, nej, okej och hm används i svensk- och tyskspråkiga chattar. Hennes slutsats är att de ibland har en annan innebörd på nätet både på svenska och tyska, även om de ofta används just för att efterlikna samtal.

Ja behöver till exempel inte betyda att chattaren håller med chattpartnern, utan kan användas för att anknyta till något den skrivit. Nej behöver inte vara en negation, utan kan vara ett slags uppbrottsignal och markerar att den som skriver är på väg att lämna chatten. Hm placeras ibland efter ett eget påstående för att visa tvekan eller eftertänksamhet om vad som skrivits.

Men det svenska och tyska chattspråket har också skillnader. Svenskspråkiga chattare är mer måna än tyskspråkiga om att återkoppla till chattpartnern genom ord som mm och okej.

Här kan du läsa mer om diskurspartiklar.

Anders

0 kommentarer

Whatever är det mest irriterande ordet i vardaglig engelska – för tredje året i följd. Hela 38 procent av de amerikaner som tillfrågats av Marist college institute for public opinion pekar ut ordet som den mest störande diskurspartikeln.

Diskurspartiklar är ord och fraser som fungerar som smörjmedel för samtal. De påverkar sällan den konkreta betydelsen av det någon säger, men forskning visar att de underlättar förståelse. I svenskan är ju, liksomtyp och alltså vanliga diskurspartiklar. Den som väcker flest negativa känslor är möjligen ba.

Whatever är alltså den minst uppskattade diskurspartikeln i USA. Kanske för att det svåröversatta whatever ('något ditåt, vad som') liksom många andra diskurspartiklar är oerhört mångsidig och kan användas som pronomen, adjektiv och adverb. Ordet kan också uttrycka både likgiltighet och avståndstagande.

Nummer två på listan över mest störande uttryck är like med 20 procent av rösterna, följt av you know (19 procent), just saying (11 procent) och seriously (7 procent).

Jämfört med föregående års undersökning har dock acceptansen för whatever ökat något. Då var det i stället fler som ansåg att like var det största irritationsmomentet i vardaglig engelska.

Läs mer om diskurspartiklar i Språktidningen 2/2010.

Anders

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - diskurspartiklar