En människa är en mer givande samtalspartner än en robot. Skälet är att kommunikation med en annan människa kan aktivera hjärnans belöningssystem.

Allt mer avancerade robotar gör att vi i olika situationer möter förprogrammerade samtalspartner. I Språktidningen 2/2019 berättade Marie Alpman om hur ett svenskt företag under nästa år planerar att låta en robot intervjua jobbsökande. För företagen kan förändringarna minska personalkostnaderna. Men de kan inte räkna med att alla som får tala med en robot i stället för en människa blir lika nöjda.

Franska forskare har studerat hur personer reagerar på robotar som samtalspartner. De har använt sig av funktionell magnetresonanstomografi, fMRT, för att undersöka hur hjärnan svarar på både robotar och människor. Slutsatsen är att en mänsklig samtalspartner resulterar i ökad aktivitet i amygdala, basala ganglierna och hypotalamus.

Både amygdala och basala ganglierna är viktiga för hjärnans belöningssystem. Och hypotalamus har en avgörande roll i produktionen av oxytocin, ett hormon som har inverkan på bland annat sociala beteenden.

Även om robotar kan ge lika bra svar som en mänsklig samtalspartner så har de alltså inte förmågan att skapa samma känslor av välbefinnande. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Anders

Illustration: Pixabay

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - talsyntes