Att uppmana någon att återvända till hemlandet är inte längre tillåtet. Det är heller inte tillåtet att kräva att någon ska tala engelska. Dessutom är det numera förbjudet att använda illegal alien när syftet är nedsättande. Det är några av nyheterna i riktlinjer som klubbats i New York City.

Den som bryter mot det nya regelverket riskerar böter på upp till 25 000 dollar. Det har tagits fram av stadens kommission för mänskliga rättigheter. Reglerna gäller bland annat arbetsgivare, hyresvärdar samt hotell och andra övernattningsställen.

Kommissionen beskriver New York som en av världens mest språkrika städer. En dryg tredjedel av invånarna är födda utomlands. Och var sjätte invånare är inte amerikansk medborgare. Därför anser kommissionen att det är viktigt att det finns tydliga regler för att motverka diskriminering.

Flera av punkterna i de nya riktlinjerna handlar om språk. Det är inte längre tillåtet att uppmana någon som talar ett annat språk än engelska att byta till engelska eller att ”återvända till ditt hemland”. Och det är heller inte tillåtet att försöka förhindra någon att tala ett annat språk än engelska med hänvisning till att språkvalet kan störa andra personer.

Dessutom är det nu förbjudet att använda illegal alien – ett begrepp som används om en person som saknar amerikanskt medborgarskap men som utan tillstånd ändå uppehåller sig i USA – när syftet är att kränka, förnedra eller trakassera. I regelverket finns också ett uttryckligt förbud mot att diskriminera personer på grund av bristande kunskaper i engelska.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer
Prenumerera på RSS - New York City