En läkare har förutsatts vara en man och en sjuksköterska har förutsatts vara en kvinna. Så har det sett ut i många språkversioner av Googles översättningsverktyg. Nu ska nya algoritmer göra översättningarna mer inkluderande. Det uppger Googles AI-avdelning.

Googles översättningsverktyg har utvecklats genom maskinöversättning av enorma mängder text. Metoden är inte felfri. Om materialet har en slagsida åt ett visst håll kommer översättningarna att få samma slagsida. Så har det varit med ord som läkare och sjuksköterska. I spanska har exempelvis läkaren förutsatts vara en man och sjuksköterskan en kvinna. Det här har skapat stereotyper som har visat sig även i översättningarna.

Den som ville översätta engelskans My friend is a doctor – där doctor inte säger något om läkarens kön – till spanska fick till exempel veta att det hette Mi amigo es doctor. Det som var en läkare utan specificerat kön på engelska blev alltså en manlig läkare på spanska genom de maskulina formerna amigo och doctor.

Nu har Google utvecklat en algoritm som ska känna av den här typen av översättningsproblem. Den som nu vill översätta My friend is a doctor får två förslag: Mi amigo es doctor och Mi amiga es doctora. I översättningen presenteras de som maskulina respektive feminina varianter.

Den nya tekniken har hittills lanserats för översättningar mellan engelska och spanska, finska, ungerska, persiska samt turkiska. Fler språkversioner är på gång.

Anders

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Ofta är Googles översättningar riktigt bra. Men i vissa fall kan felöversättningar äventyra hälsan. Det fastslår forskare vid University of California efter att ha studerat ordinationer och instruktioner från läkare till patienter.

Forskarna har undersökt hur Google översätter de rekommendationer av olika slag som patienter får med sig hem när de skrivs ut från akuten. De översatte med Googles hjälp engelska texter till spanska och kinesiska. Därefter granskade de översättningarnas kvalitet.

Kvaliteten var enligt forskarna på det stora hela ganska god. Träffsäkerheten för spanska var 92 procent och för kinesiska 81 procent. Men de anser att Googles översättningar bör användas ”varsamt” inom vården. Ibland görs det i maskinöversättningen misstag som kan få direkt hälsofarliga konsekvenser.

Det var 8 procent av översättningarna från engelska till kinesiska som innehöll fel som riskerade att äventyra patienternas hälsa. Så allvarliga brister fanns i 2 procent av översättningarna till spanska.

Många gånger var det flertydiga ord och flerordsuttryck som ställde till det. Hold the kidney medicine betyder att patienten ska sluta ta njurläkemedlet – medan Google på spanska rekommenderar patienten att behålla det. Och att skip a meal översätts på kinesiska till att patienten bör göra ett bokstavligt hopp över måltiden i stället för att bildligt hoppa över den.

Ett annat skäl till att maskinöversättningar ibland hamnar snett är komplicerad meningsbyggnad. Många av misstagen skulle enligt forskarna kunna undvikas om läkarnas instruktioner till patienterna var lättare att läsa.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - maskinöversättning