Linus Salö tilldelas Erik Wellanders språkvårdspris 2019. Han får priset bland annat för arbetet med att kartlägga svenska språkets ställning inom högre utbildning. Klarspråkskristallen går till Skatteverket och Minoritetsspråkspriset till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski.
 
Tre priser delades ut i dag under Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens. Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går alltså till Linus Salö. Han får priset ”för att han både empiriskt ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga sammanhang och likaså om akademisk språkanvändning generellt”.
 
Linus Salö är verksam som forskare vid Kungliga tekniska högskolan. Han har bland annat ägnat sig just åt att undersöka svenskans ställning i vetenskapliga sammanhang.
 

Skatteverket tilldelas Klarspråkskristallen ”för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus”. Som ett exempel på myndighetens framgångsrika arbete nämns skrivarstugor. Där får anställda från olika avdelningar skriva texter tillsammans – något som bidrar till ett tillgängligt språk. Priset togs emot av Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner.
 

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski får Minoritetsspråkspriset. De har länge jobbat för att främja romska barns och ungdomars rätt till det egna språket. Det arbetet har i sin tur gjort att de kunnat ”stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”.
 
Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset delades ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet och ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond.
 
Anders
0 kommentarer

Grattis Jordbruksverket, Fred Taikon, Lars Borin och Markus Forsberg! Samtliga belönades i dag med priser under Språkrådsdagen i Stockholm.

Klarspråkskristallen gick till Jordbruksverket, en myndighet som arbetat målmedvetet för att skriva mottagaranpassade texter. Priset utdelas en gång om året till en myndighet, kommun eller landsting vars kommunikation kännetecknas av ett klart och begripligt språk. Utdelare av Klarspråkskristallen var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jordbruksverket fick priset för sitt nytänkande:

Klarspråkskristallen 2014 tilldelas Jordbruksverket för myndighetens nytänkande och långsiktiga klarspråksarbete som både förbättrat texterna och ökat medarbetarnas kompetens. Myndigheten har använt Klarspråkstestet på ett delvis nytt sätt genom att göra testresultaten mätbara. Skribenterna är själva involverade i mätningarna och därigenom ökar deras kunskaper i att skriva mottagaranpassade texter. Testresultaten, i kombination med att ett antal lantbrukare fick bedöma texter, visade vad som var viktigast att förbättra i myndighetens kommunikation. Den metod Jordbruksverket har använt kan enkelt användas av andra organisationer. Klarspråksarbetet på Jordbruksverket är inspirerande och kan tjäna som en förebild för andra.

Lena Adelsohn Liljeroth delade även ut Minoritetsspråkspriset. I år gick det till Fred Taikon som driver ett bokförlag och ger ut kulturtidskriften É Romani Glinda. Förlaget drivs inte i vinstsyfte utan överskottet går i stället till en fond för utgivning av ny romsk litteratur. Fred Taikon belönades för sina insatser för att förbättra kvaliteten på texter och översättningar till romska språkvarieteter:

Fred Taikon tilldelas Språkrådets Minoritetsspråkspris 2014 för sitt långvariga engagemang för att bevara, utveckla och sprida det romska språket. Hans insatser har lett till att allt fler romer i dag får tillgång till sitt språk i litteratur, medier och skola. Fred Taikon har därmed bidragit till att höja språkets ställning och öka dess användning i Sverige.

Erik Wellanders pris gick till Lars Borin och Markus Forsberg vid Språkbanken på Göteborgs universitet. De har utvecklat Korp, ett verktyg som gör det möjligt för forskare och allmänhet att undersöka både dagens och gårdagens svenska. Eftersom databasen innehåller flera miljoner ord används den ofta för att studera hur ord och fraser används och när de började eller slutade användas. Priset delades ut av Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets klarspråksarbete.

Anders

 

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Klarspråkskristallen