Länge var det bara stortån som hade ett namn på grönländska. Men nu har även de övriga fyra tårna namngivits av Oqaasileriffik, Grønlands Sprogsekretariat.

Putugoq är grönländska för ’stortå’. Men de övriga tårna har tidigare inte haft några egna benämningar. Tån närmast stortån har till exempel ofta beskrivits just så.

Men nu har alltså Oqaasileriffik satt ner foten i frågan. Efter att ha tagit in förslag har de olika tårna – från stortå till lilltå – fått följande benämningar: putugoq, tikeraq, qiterleraq, mikileraq (eller isikkami mikileraq) och eqeqqoraq.

Oqaasileriffik skriver på Facebook att det tidigare har inkommit många frågor om benämningar på tårna. Att grönländskan tidigare bara haft putugoq, ’stortå’, är inte unikt. Oqaasileriffik påminner om att danskan till exempel har storetå och lilletå. Övriga tår har inga etablerade benämningar.

Inte heller i svenskan finns några etablerade benämningar på de tre tårna i mitten. I en ramsa som finns i flera barnböcker kallas tårna stortå, långtå, mittå, ringtå och lilltå – ett mönster som hämtats från fingrarna.

Anders

Foto: Pixabay

2 kommentarer

Siumut har goda möjligheter att leda Grönlands nästa regering. Om partiet får sin vilja fram ska enbart grönländska användas i offentlig verksamhet från år 2025. Den som inte kan språket ska få rätt till undervisning.

När Grönland i dag går till val är några av de hetaste frågorna fiskekvotsavgifter, utvinning av naturtillgångar och självständighet. Men det finns i nuläget ingen majoritet för att definitivt kapa banden till Danmark. I stället talar de flesta partierna om att självständighet är ett mål på sikt. En majoritet av danskarna vill enligt DR inte heller säga adjö till Grönland.

Hand i hand med diskussionen om självständighet går frågan om språket i offentlig verksamhet. Det är framför allt socialdemokratiska Siumut som gjort flera utspel i frågan. Vivian Motzfeldt är partiets kanske mest uttalade självständighetsförespråkare. Hon säger till KNR att enbart grönländska ska användas inom offentlig verksamhet från 2025:

Sproget skal være rent grønlandsksproget, hvilket vil være gældende for de offentlige virksomheder.

Enligt Vivian Motzfeldt talar 92 procent av befolkningen grönländska. En rapport från Forsoningskommissionen anger att det rör sig om 85 procent. Den som inte talar grönländska ska enligt Vivian Motzfeldt få rätt till undervisning i språket. Hon säger till KNR att hon inte tror att det blir svårt att hitta grönländsktalande till alla jobb inom det offentliga:

Jeg gentager, som jeg har sagt tidligere, i Grønland har vi de nødvendige uddannede, der har gode egenskaber, hvorfor skal vi ikke bruge dem.

Kim Kielsen, Siumuts ledare, har goda chanser att få fortsätta som regeringschef efter valet. Språkkravet finns inskrivet i partiets politiska plattform. Frågan är dock om Siumut kan hitta en majoritet i parlamentet för att genomföra förslaget. Dessutom visar den sista opinionsmätningen inför valet att läget är jämnt. Det kan också bli ett regeringsskifte på Grönland.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer
Prenumerera på RSS - grönländska