Pröva ditt svenska ordförråd! (Kviss #154)

Vet du vad dessa tolv ord betyder?

Starta kviss