Pröva ditt ordförråd! (Kviss #153)

Känner du till vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss