Läsarnas egna nyord

Innehållet är efterhandsmodererat. Den som skriver är själv juridiskt ansvarig för innehållet.

METERIOLOG
0 personer har röstat.
Jag har i samband med att jag skriver min kandidatuppsats upptäckt att det inte finns ett bra motsatsord till ordet flest. (ordet minst är ju snarare motsatsord till mest som handlar om mängd och inte antal som ordet flest syftar på) Därför föreslår jag ordet "färrst" som nyord och motsatsord till ordet flest.
0 personer har röstat.
Yngre än " 70 plus "
0 personer har röstat.
Coronarelaterat: att i syfte att skrämma, hota eller rent av skada någon genom att hosta oskyddat. https://www.gp.se/nyheter/världen/hostattacker-används-för-att-hota-och-skrämma-1.26079839
0 personer har röstat.
Sättet att minska coronasmittning genom att "gömma sig" hålla sig undan
0 personer har röstat.
Äldre uppmanas läka corrogömma.
0 personer har röstat.
Motsats till bäggedera. Alltså synonym till "varken eller".
0 personer har röstat.
Något som har blivit inställt på grund av viruset Covid19 och dess härjanden. "Föreläsningen blev coronad" "Man har coronat alla föreställningar"
0 personer har röstat.
Att utföra akrobatik
0 personer har röstat.
Bli berövad på alla glädjeämnen i livet
0 personer har röstat.

Sidor