spökig, piratig

Adjektivisering av substantiv. Praktisk form för att slippa använda en hel metafor. "Han är lite farlig. Spökig och piratig."
Av: 
Linda
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
21 personer har röstat.