Skenpensionär

En pensionär som har sin pension men även jobbar (mer eller mindre, men ej heltid).
Av: 
Peter Böös
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
1 personer har röstat.