Palindrompoesi

Dikt som har samma bokstavsföljd oavsett om den läses framifrån eller bakifrån.
Av: 
Janne Persson
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
20 personer har röstat.