Läsarnas egna nyord

Innehållet är efterhandsmodererat. Den som skriver är själv juridiskt ansvarig för innehållet.

Finns redan. Om diskrepans råder saknas det samband mellan teori och praktik.
0 personer har röstat.
När något skiljer sig från teori till praktik i.e. när verkligheten skiljer sig från teorin.
0 personer har röstat.
Saknas i Kapten Haddocks vokabulär
0 personer har röstat.
Det har dykt upp ord som hemester och svemester på sista tiden, men om det är en semester i något av de nordiska länderna skulle man kunna kalla det för en nordester dvs nordisk semester
0 personer har röstat.
Något som är vackert/fint/ljuvt på ett sorgligt/ödesmättat sätt. T.ex en sång som trots att den har en ton av sorg eller mörker, är vacker.
0 personer har röstat.
Istället för också! För att det låter så o är kortare!
0 personer har röstat.
När något är både oskönt och obehagligt
0 personer har röstat.
Ett sjukhus som är drabbat av antibiotikaresistenta bakterier.
0 personer har röstat.
Ett sjukhus som är drabbat av antibiotikaresistenta bakterier.
0 personer har röstat.
Ord för att beskriva den nya konservativa trenden bland ungdomar som har grundläggande konservativa värderingar som att män och kvinnor har stora medfödda skillnader, men som inte ägnar sig åt andra traditionella konservativa frågor som att begränsa aborträtten eller att rusta upp försvaret
0 personer har röstat.

Sidor