Omljudsmassaker

'Internationalisering' av stavning genom att anpassa ord och namn till anglosaxisk ortografi. Tidiga exempel är Helsingborg i stället för Hälsingborg (1971), Skanska i stället för Skånska Cementgjuteriet* (1984), och Gotabanken i stället för Götabanken (1988). Med nittiotalets expansion av internet  tog omljudsmassakern fart på allvar. * Bokstaven 'å' är i språkhistorisk mening inte någon omljudsvokal, men sådana teknikaliteter tar omljudsmassakern i sin urskillningslösa framfart inte någon större hänsyn till.
Av: 
Olof Olsson
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
17 personer har röstat.