mytta

"Mytta" är ett verb. Det är ett derivat av "mytomani" - som är ett slags tvångsmässig dyngspridning. Men därmed inte sagt att "mytta" har samma innebörd. Istället är ordet "mytta" mer adekvat när det kommer till beskrnivningen av en person A som ohämmat förtäljer osanningar i syfte att glorifiera sig själv för att erhålla oförtjänad status. Att mytta betyder således "det att ljuga extensivt", ofta med konnotationer av att det sker i syftet att orättmätigt erhålla status i sociala sammanhang. Exempelvis: "Han myttar mycket", "sluta mytta!".
Av: 
Jasenko Dervisic
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
21 personer har röstat.