Mittom

Ersätter "Centrum" enligt mitten. Jämför med hitom, ditom.
Av: 
Henrik
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
13 personer har röstat.