latflitig

Ordet säger allt om en person som gör saker med en gång för att sedan kunna ta det lugnt.
Av: 
Runa Nordin
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
22 personer har röstat.