kudos (till)

hyllningsord med ungefär ssamma betydelse som "respect", kudos verkar vara utbrett i bloggvärlden
Av: 
Gunilla Mosén
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
19 personer har röstat.