jockigt

besvärligt, omständigt
Av: 
jojo
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
21 personer har röstat.