Deont

Dialektalt för dator i västerbotten, främst kustlandet. "Arbeit du ve deonter" - "Arbetar du med datorer
Av: 
Peter Sturesson
Det här nyordet har skickats in av en läsare. Rösta genom att gilla på Facebook!
20 personer har röstat.