Läsarnas egna nyord

Innehållet är efterhandsmodererat. Den som skriver är själv juridiskt ansvarig för innehållet.

Ett uttryck för kattens "spinnorgan".
7 personer har röstat.
Kattens "spinnorgan".
6 personer har röstat.
Ett mycket bättre uttryck för 2 pålägg på mackan än vad Nisse hade. Har man 3 pålägg kan det ju kallas påpåpålägg osv. Folk må tycka att man stammar, men att berika språket får kosta på.
11 personer har röstat.
En Gnällefant är en ABNORMT kinkig och missnöjd människa.
14 personer har röstat.
En tanketank är en mänsklig hjärna. En behållare för tankar och ord!
11 personer har röstat.
Något som man vet kommer att göra lite ont och därför få vederbörande att säga ordet aj.
4 personer har röstat.
När någonting förblir ogjort beror det ofta på lättja eller slapphet eller en kombination av bägge. Sådant kallar jag släppja, ett nyord som vi nog behöver.
10 personer har röstat.
inte intellektuell= lektuell ,genom att dubbla negationer tar ut varandra (två 'l' är inte lämplig inledning för ett ord på svenska). Har en klar anstrykning av protest mot vad som förknippas med ordet 'intellektuell'. Kanske en viss tendens att användas lite kvasi-snobbigt.
4 personer har röstat.
Mindre butik som främst vänder sig till asylsökande (företrädelsevis på mindre ort med få butiker men med många asylsökande).
5 personer har röstat.
Min dotter 19 år !, letade i en atlas efter en ort i Italien som inte stod utsatt, då sa hon: Finns det ingen närmare karta?
3 personer har röstat.

Sidor