Läsarnas egna nyord

Innehållet är efterhandsmodererat. Den som skriver är själv juridiskt ansvarig för innehållet.

Någon som har för vana att ofta dela ut sitt visitkort.
18 personer har röstat.
Ett tänkande som sker stötvis snarare än kontinuerligt, och vars varaktiga resultat är diskutabelt.
14 personer har röstat.
'Internationalisering' av stavning genom att anpassa ord och namn till anglosaxisk ortografi. Tidiga exempel är Helsingborg i stället för Hälsingborg (1971), Skanska i stället för Skånska Cementgjuteriet* (1984), och Gotabanken i stället för Götabanken (1988). Med nittiotalets expansion av internet  tog omljudsmassakern fart på allvar. * Bokstaven 'å' är i språkhistorisk mening inte någon omljudsvokal, men sådana teknikaliteter tar omljudsmassakern i sin urskillningslösa framfart inte någon större hänsyn till.
17 personer har röstat.
En bok av Birgitta Stenberg som överträffar alla förväntningar.
13 personer har röstat.
Att ägna sig åt folkoristiskt svärmeri i tvivelaktigt politiskt syfte.
17 personer har röstat.
En värd som vägrar acceptera sina gästers nej tack till alkohol.
17 personer har röstat.
Person vars liv i hög utsträckning går ut på att hitta anledningar till att få slå upp ord.
8 personer har röstat.
Skällsord med allmänt nedlåtande betydelse.
11 personer har röstat.
En plötslig möjlighet att nå en plats bland världens ekonomiska och politiska elit.
12 personer har röstat.
1. Våld mot insekter. 2. Våld utövat av insekter.
14 personer har röstat.

Sidor