Hur bör lånordet quiz stavas i svenskan?

Kviss
23% (119 röster)
Quiz
56% (291 röster)
Quizz
2% (11 röster)
Skriv frågelek/frågesport i stället
19% (99 röster)
Totalt antal röster: 520