Behövs ett skiljetecken som markerar ironi?

Ja
32% (383 röster)
Nej
42% (514 röster)
Nej, använder smilisar eller emojier i stället
26% (317 röster)
Totalt antal röster: 1214