Behövs ett skiljetecken som markerar ironi?

Ja
31% (269 röster)
Nej
42% (356 röster)
Nej, använder smilisar eller emojier i stället
27% (231 röster)
Totalt antal röster: 856