Hur påverkas engelskans status av brexit?

Förstärks
7% (69 röster)
Försvagas
29% (273 röster)
Påverkas inte
64% (605 röster)
Totalt antal röster: 947