Hur påverkas engelskans status av brexit?

Förstärks
7% (68 röster)
Försvagas
28% (264 röster)
Påverkas inte
64% (595 röster)
Totalt antal röster: 927