Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (170 röster)
Ja, inför enhets-dom
29% (601 röster)
Nej
63% (1312 röster)
Totalt antal röster: 2083