Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (181 röster)
Ja, inför enhets-dom
29% (652 röster)
Nej
62% (1383 röster)
Totalt antal röster: 2216