Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (165 röster)
Ja, inför enhets-dom
29% (588 röster)
Nej
63% (1298 röster)
Totalt antal röster: 2051