Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (206 röster)
Ja, inför enhets-dom
31% (759 röster)
Nej
61% (1509 röster)
Totalt antal röster: 2474