Har det blivit dags att ersätta de och dem?

Ja, inför enhets-de
8% (194 röster)
Ja, inför enhets-dom
30% (719 röster)
Nej
62% (1469 röster)
Totalt antal röster: 2382