När bildades orden? (Kviss #113)

Vet du när dessa tolv ord kom in i svenskan?

Starta kviss